info@woningbezemschoon.nl   06 - 41 45 00 45

 

 

 

2010©woningontruiming-woningbezemschoon

Alle rechten voorbehouden

In het kort   Over ons  Keurmerk   Vraag en antwoord    Contact   Handige weetjes   Links   sitemap   disclamer

 

Disclaimer / Privacy

 

Disclaimer

Ondanks het feit dat de eigenaar of beheerder van deze web site de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De eigenaar of beheerder is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is de eigenaar of beheerder aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén enkel recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, verzoeken wij u dit te melden zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.

Privacy

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze web site, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de eigenaar of beheerder van deze web site te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de eigenaar worden verwerkt. De eigenaar of beheerder van deze web site zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag uit te voeren.. Hoewel niet iedere gebruiker zich ervan bewust is, wordt tijdens de aanwezigheid op het internet continu informatie uitgewisseld tussen u en andere computersystemen. Informatie aangaande het IP-nummer bijvoorbeeld, of type besturingssysteem, type internetbrowser, et cetera. Bij de beheerders van computersystemen en web sites is deze informatie beschikbaar en kan deze informatie gebruikt worden om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende web site te verbeteren. Voor zover de eigenaar of beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van deze web site gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internet pagina op het systeem van een gebruiker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de gebruiker worden vastgelegd, zodat de internet pagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internet pagina te verbeteren. Voor zover eigenaar of beheerder dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de web site efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internet gebruik te verzamelen.

Links naar andere web sites

De web site van de eigenaar kan links bevatten naar andere web sites die buiten het domein van deze web site liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van deze web site. De eigenaar of beheerder van deze web site is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van andere web sites, noch voor de privacy bescherming op die sites.